Projektgennemførelse

I den virkelige verden gennemføres der mange projekter, og de mest markante fejltagelser bliver rapporteret i de offentlige medier, men i det skjulte er der utrolig mange projekter der fejler og hvor der enten er problemer med økonomien, afleveringstiden eller kvaliteten, eller med alle tre elementer.

Der er en udbredt opfattelse af at man ikke kan levere projekter der overholder alle tre parametre, men selvfølgelig kan man det.

BEHRNT kan træne virksomheder i at gennemføre projekter.

BEHRNT tilbyder ProjektTræning, der udvikler projektkapaciteten i hele virksomheden og ikke mindst det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde. ProjektTræning udvikler og fastholder desuden en effektiv projekt- og samarbejdskultur i hele virksomheden - på tværs af fag, funktioner og afdelinger.

Vores erfaring viser, at ProjektTræning kan forbedre virksomheders evne til at gennemføre projekter. Forbedringerne bliver skabt gennem træning, der sikrer medarbejderens evne til at mestre nye effektive ledelses-, arbejds- og samarbejdsformer og der er markante resultater på bundlinjen.

Metoderne er velafprøvede.

BEHRNTS ProjektTræning er baseret på Ole Olesens udviklingsarbejde gennem mere end 30 år og på bidrag fra mere end 3.500 projektdeltagere fra internationale virksomheder som for eksempel:

ABB, NEG Micon, Vestas, Aalborg Portland, Adtranz, Crisplant, Tetra Pak, MAN Diesel, Turbo SE, Elektromarine & Migatronic. 

Se mere om projektræning på  www.projekttraening.dk

ProjektTræning er en grundlæggende ledelses-, arbejds- og samarbejdsform, der henvender sig til ledere, projektledere, medarbejdere, der arbejder med tværfaglige og tværorganisatoriske forretningsprocesser og projekter.

I ProjektTræningen tror vi på, at hvis vi skal lykkes med ambitiøse projekter, så kan vi kun gøre det ved at træne nye ledelses-, nye arbejds- og samarbejdsformer i virkelige projekter i praksis. Vi tror på at arbejdsform og samarbejdskultur betyder langt mere end værktøjer – det er et af ProjektTræningens grundprincipper.

Praksistræningen tager udgangspunkt i konkrete forretningsmæssige projekter, som har væsentlig betydning for virksomheden.

ProjektTræning forudsætter den øverste ledelses fulde og aktive støtte, og at træningen kan tage udgangspunkt i konkrete forretningsmæssige projektopgaver?  Repræsentanter fra ledelsen skal desuden deltage i en styregruppe for træningen. Ledelsens væsentligste bidrag er imidlertid at fungere som forbilleder for træningens grundprincipper.

Ultimate Web A/S