Udvikling der også fungerer i praksis 

BEHRNT sikrer, at forandringer, nye tiltag og strategier er operationelle, så de kan eksekveres og fungere optimalt hele vejen rundt i virksomhedens organisation.

BEHRNT har sit absolutte fokus og berettigelse via begreberne forretningsudvikling, forankring og eksekvering.

Gennem en lang erhvervskarriere har jeg oplevet, at mange virksomheder har svært ved at få tingene til at ske. Der bruges meget energi på strategi-, ideudvikling og kommunikation hvilket er positivt, men når det kommer til at eksekvere ovenstående, er der mange der kikser.

Ofte er der en tendens til at sætte for mange og for forskellige projekter i gang. Det kan skabe forvirring hos fx mellemlederne, som ikke handler hensigtsmæssigt – og virksomheden opnår derfor ikke den ønskede effekt og/eller det går ud over tempoet i gennemførelsen af projekterne.

Med BEHRNT som samarbejdspartner omkring forretningsudvikling, forankring og eksekvering er man sikker på hele tiden at have målrettet fokus på det vigtigste i virksomheden; nemlig udvikling, forankring og eksekvering.

BEHRNT arbejder også med træning af iværksættervirksomheder, som ofte – efter udviklingsforløb med mange nye indtryk – kan have tendenser til at ryge tilbage i den samme gænge, hvor den nye læring ikke udmønter sig i konkrete resultater.

Her er løsningen at tænke udviklingen ind i en helhed, der matcher virksomhedens mål og muligheder – så man ikke risikerer, at der går hverdag i den og de vigtige elementer forankring og eksekvering udebliver.

I denne del af processen definerer BEHRNT – sammen med topledelsen i virksomheden normalt 3 - 4 indsatsområder, og via mine arbejdsmetoder sikrer jeg, at virksomheden trækker i samme retning og når de definerede mål.

Der arbejder normalt med en kort tidshorisont for de definerede indsatsområder, og der skal være synlige resultater på bundlinjen. Og BEHRNT anser først opgaven som løst når metoder og processer er forankret i virksomheden og er blevet en iboende færdighed.

I den første fase arbejder jeg med at skabe resultater på kort sigt. I den anden fase arbejder jeg primært med at få arbejdsvaner og metoder forankret i virksomheden.  Denne proces tager normalt 6 til 12 mdr.

Allerede fra dag 1 går BEHRNT ind som rådgiver og sparringpartner og sikrer – via effektive arbejdsmetoder forskellige fra opgave til opgave, at de ønskede fokusområder bliver gennemført og og forankret i din virksomhed. 80 % af løsningenerne baseres på samspil mellem mennesker. Der skabes et bedre tværorganisatorisk og tværfagligt samspil + total forretningsmæssig forståelse.

BEHRNT har i flere år haft et professionelt sammen med Mesterpraktikeren Ole Olesen, som i 30 år har arbejdet med produktudvikling, projektstyring og virksomhedsudvikling.


Fundamentet er mine brede kompetencer, og metoderne baseres ofte på Ole O’s handlingsorienterede modeller og værktøjer.BEHRNT får ting til at ske
Den anvendte arbejdsmodel betyder ofte, at en virksomhed ikke skal implementere nye systemer eller foretage organisationsændringer, men at der primært skal arbejdes med at få det nuværende til at fungere bedre.
 

Ultimate Web A/S